Програми

Национална платформа за България в

Dynamo International

Студентски практики и стажове

Доброволчески клуб

Сдружение „Деца и юноши” е координиращата организация на българската платформа в международната мрежа Dynamo International.

 

Dynamo International координира международна мрежа от социални работници на улицата, на терен (street workers), които работят с различни групи (деца, младежи и възрастни хора).   В мрежата членуват 48 държави от 4 континента. Всяка държава има платформа на „улични социални работници”, като във всяка платформа на национално ниво могат да членуват хора, които работят на терен и извършват обходи или други дейности на улицата. В националните платформи членуват социални работници, психолози и други специалисти, които извършват улична работа. Идеята е платформата да обединява работниците на улицата.  Включвайки много специалисти, които са в контакт с хората, които работят или живеят на улицата, целта на мрежата е да се повиши ефективността и качеството на услугите и практиките с помощта на обучение, обмен и прилагане на образователни инструменти, Другата цел на мрежата е да се създаде международна мобилизация за изграждане на устойчиви и структурирани  отговори към проблемите, с които се сблъскват  хората на улицата от целия свят.

 

Към Dynamo International  има институт за обучение в Лисабон, който организира различни тренинги, семинари. Езиците на мрежата са английски, френски и испански.

 

Повече информация:

http://travailderue.org/info/red/

https://www.facebook.com/DynamoNetwork

http://www.youtube.com/dynamointernational

 

Сдружение „Деца и юноши” предоставя възможност на студенти от различни висши учебни заведения да провеждат своята учебна практика Център за  социална рехабилитация и интеграция 16+,  Кризисен център за деца пострадали от насилие и Център за работа с деца на улицата „Вяра, Надежда и Любов”.

 

Бъдещи психолози, педагози, социални педагози и социални работници от Софийски университет „Свети Климент Охридски”, Нов Български университет, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към Медицински университет – София успяват да придобият практически опит, които да им бъде полезен при професионалната реализация. Студентите имат възможност да участват в мобилна работа на терен, да разговарят с деца и семейства попаднали в затруднено положение, да разберат проблемите на младежи напуснали институции или изпаднали в състояние на бездомност.

 

Срещата с хора от уязвими групи е полезна, защото развива специфични умения у всеки студент като емпатичност, умения за общуване, умения за взимане на решения. Всеки студент под супервизията на експертите от Сдружението има възможност да упражни знанията си от висшето учебно заведение, като получи адекватна професионална обратна връзка. Участието в реализирането на проекти е безценен опит за всеки млад човек, защото по този начин те придобиват нови компетентности.

 

Повече информация:

http://praktiki.mon.bg/sp/

Клуб „С.У.П.Е.Р.” е основан през 2010 година от група млади ентусиасти и възрастни професионалисти, които ги подкрепят в това начинание.

 

Той се помещава в сградата на Дневен център „16+” към Сдружение „Деца и юноши”.

 

В клуба членуват млади хора - доброволци от различни учебни заведения на територията на столицата. Дейностите са свързани с промотиране на здравословен начин на живот, чрез организиране на превантивни дейности, като кампании, работа на терен и обучения.

 

По-голямата част от членовете на клуба са преминали две основни обучения, организирани от Програма „Контрол и превенция на ХИВ/СПИН”, което автоматично ги превръща в обучители по подхода „Връстници обучават връстници”. Те предават знанията, които са придобили за сексуално предаваните инфекции, на своите съученици по достъпен и интересен за младите хора начин, с помощта на интерактивни подходи.

 

Членството в клуб „С.У.П.Е.Р.” дава възможност на доброволците да станат част от международната младежка организация Y-PEER, което е безспорно предимство при продължаване на образованието в чужбина. Членството е отворено и напълно безплатно. Клубът е отворен за нови попълнения на доброволци от 10, 11 и 12 клас, както и студенти, които имат сериозно отношение към здравното образование.

 

Блог на клуба:

http://club-super-sofia.blogspot.com

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: