Библиотека

ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ГРАЖДАНИ И ИНСТИТУЦИИ В ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИ НА НПО В СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Език:  Български

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

КАК ПОМАГА МОБИЛНАТА РАБОТА НА ХОРАТА В РИСК?

Език:  Български

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

АНАЛИЗ НА РИСКОВИ ГРУПИ СРЕД ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ (2014-2018)

Език:  Български

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

ПЪТ КЪМ ЗНАНИЕ И ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА

Език:  Български

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

НАРЪЧНИК ESCAPE PRACTITIONERS TRAINING GUIDE

Език:  Английски

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА МИГРАНТИ В ЗОНА НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Език:  Български, Английски, Френски, Румънски, Гръцки

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

Български

 

 

Английски

 

 

Френски

 

 

Румънски

 

 

Гръцки

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТЪПКИ

Език:  Английски

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

 

Двугодишен проект, който създава партньорство между организации от Германия, Турция, България, Белгия, Унгария, ръководен от британската организация Pupil Parent Partnership (PPP). Финансиран от Програма „Леонардо Да Винчи” за учене през целия живот на Европейската Комисия, този проект възнамерява да подпомага и поддържа възможности за професионално образование и интервенции, предлагани на уязвими и маргинализирани лица, семейства и общности. Като основа се взима „най-добрата практика” и методология на координиращата организация (PPP) и това партньорство ще се опита, опирайки се на това, да разработи, тества, регулира, публикува и разпространява системна структура на базата на общите принципи и най-добрите практики на всички участници.

ПРОУЧВАНЕ ЗА ТРАФИКА НА БЪЛГАРСКИ ДЕЦА И ЮНОШИ В ГЪРЦИЯ

Език:  Английски

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

РЪКОВОДСТВО ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА НА ТЕРЕН С ДЕЦА НА УЛИЦАТА В БЪЛГАРИЯ

Език:  Български

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл: Ако желаете да получите това Ръководство, можете да се свържете с екипа на Сдружение „Деца и юноши”.

 

Ръководството включва следните глави:

- Детски труд

- Кои са децата на улицата в България?

- Работа на терен с деца на улицата

- Работа на улицата

- Длъжностна характеристика на социалните работници

- Приложения

ИЗСЛЕДВАНЕ RETOURS AU PAYS DE MINEURS ISOLES ROUMAINS… AVANT UN NOUVEAU DEPART?

Език:  Френски

Формат: Adobe Acrobat PDF

 

Файл:

 

2016 © Сдружение "Деца и юноши"

дизайн и програмиране: